Người tìm việc

Võ Thị Ngọc Hương

A133

Người giúp việc
Loại: Sống riêng
Thời gian : Bán thời gian
Mức lương: 50,000 vnd

Võ Thị Ngọc Hương
Mã: A133
Vị trí: Người giúp việc
Mức lương: 50,000 vnd
Ngày sinh: 1971
Địa chỉ: Quận 4
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam )
Kinh nghiệm:
Là người nội trợ, chị ấy tự tin có thể làm việc nhà rất tót.
Cân nặng (W/H): 52kgs / 158cm
Mô tả:
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7: 8am-12am Hoặc 4pm - 7pm
Lê Thị Hoàng Anh

A132

Người giúp việc / Giữ trẻ
Loại: Sống riêng
Thời gian : Bán thời gian
Mức lương: 4,000,000 vnd

Lê Thị Hoàng Anh
Mã: A132
Vị trí: Người giúp việc / Giữ trẻ
Mức lương: 4,000,000 vnd
Ngày sinh: 1964
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam )
Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm giúp việc nhà cho gia đình người Việt Nam
3 năm kinh nghiệm làm tạp vụ cho nhà hàng Việt Nam
1 năm kinh nghiệm làm trông trẻ cho gia đình người Việt Nam
Cân nặng (W/H): 65kgs / 162cm
Mô tả:
Có kinh nghiệm trông trẻ từ 18 tháng đến lớn
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7: 7am -12am
Nguyễn Thị Thúy Hằng

B228

Người giúp việc / Giữ trẻ
Loại: Sống riêng
Thời gian : Toàn thời gian
Mức lương: 8,000,000 vnd

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Mã: B228
Vị trí: Người giúp việc / Giữ trẻ
Mức lương: 8,000,000 vnd
Ngày sinh: 1984
Địa chỉ: Quận 4
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Độc thân
Kỹ năng: Giao tiếp tiếng Anh, nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam, món số món Tây )
Kinh nghiệm:
4 năm kinh nghiệm trông trẻ cho gia đình người Ailen- Pháp
1.5 năm kinh nghiệm giúp việc nhà/  trông trẻ cho gia đình người Ấn Độ
3 năm kinh nghiệm làm phục vụ cho nhà hàng Việt Nam
08 tháng kinh nghiệm làm người giúp việc/  trông trẻ cho gia đình người Việt Nam - Úc
Cân nặng (W/H): 40kgs / 151cm
Mô tả:
Có kinh nghiệm chăm trẻ từ 1 tuổi đến lớn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8am -5pm
Hồ Thị Thanh Vân

B226

Người giúp việc / Giữ trẻ
Loại: Sống chung với chủ
Thời gian : Toàn thời gian
Mức lương: 8,000,000 vnd

Hồ Thị Thanh Vân
Mã: B226
Vị trí: Người giúp việc / Giữ trẻ
Mức lương: 8,000,000 vnd
Ngày sinh: 1962
Địa chỉ: Quận 10
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Giao tiếp Tiếng Anh, Tiếng Hoa cơ bản, Nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam, món Hoa và một số món Tây )
Kinh nghiệm:
4 năm kinh nghiệm trông trẻ cho gia đình người Úc
1 năm kinh nghiệm giúp việc nhà/ nấu ăn cho gia đình người Anh
07 tháng kinh nghiệm giúp việc nhà cho gia đình người Việt Nam
Cân nặng (W/H): 53kgs / 160cm
Mô tả:
Cò kinh nghiệm chăm trẻ từ 6 tháng trở lên
Có thư giới thiệu từ gia đình người Úc, Anh
Thời gian làm việc : Ở lại
Nguyễn Hồ Lam Thủy

A130

Người giúp việc
Loại: Sống riêng
Thời gian : Bán thời gian
Mức lương: 3,500,000 vnd

Nguyễn Hồ Lam Thủy
Mã: A130
Vị trí: Người giúp việc
Mức lương: 3,500,000 vnd
Ngày sinh: 1980
Địa chỉ: Quân 2
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam )
Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm Giúp việc nhà cho gia đình  người Việt Nam
06 tháng kinh nghiệm làm Tạp Vụ cho cho Công ty Việt Nam
Cân nặng (W/H): 54kgs / 158cm
Mô tả:
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7: 1pm - 5pm
Nguyễn Thị Kim Loan

A128

Người giúp việc
Loại: Sống riêng
Thời gian : Bán thời gian
Mức lương: 40,000 vnd

Nguyễn Thị Kim Loan
Mã: A128
Vị trí: Người giúp việc
Mức lương: 40,000 vnd
Ngày sinh: 1962
Địa chỉ: Quận 1
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam )
Kinh nghiệm:
Là người nội trợ cô ấy tự tin làm việc nhà thật tốt
Cân nặng (W/H): 50kgs / 153cm
Mô tả:
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7: 3pm - 7pm
Thạch Thị Phúc Hòa

A127

Người giúp việc
Loại: Sống riêng
Thời gian : Bán thời gian
Mức lương: 4,500,000 vnd

Thạch Thị Phúc Hòa
Mã: A127
Vị trí: Người giúp việc
Mức lương: 4,500,000 vnd
Ngày sinh: 1978
Địa chỉ: Quận Thủ Đức
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Giao tiếp một chút tiếng Anh, nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam, một số món Tây )
Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm giúp việc nhà / trông trẻ cho gia đình người Hong Kong
06 tháng kinh nghiệm giúp việc nhà/ nấu ăn cho gia đình người Mexico
2 năm kinh nghiệm giúp việc nhà cho gia đình người Nhật
06 tháng kinh nghiệm giúp việc nhà cho gia đình người Ý
Cân nặng (W/H): 54kgs / 155cm
Mô tả:
Có kinih nghiệm chăm bé từ 7 tháng trở lên
Có thư giới thiệu từ các gia đình cũ
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7: 2pm - 6pm
Nguyễn Thị Kim Liên

A126

Người giúp việc
Loại: Sống riêng
Thời gian : Bán thời gian
Mức lương: 50,000 vnd

Nguyễn Thị Kim Liên
Mã: A126
Vị trí: Người giúp việc
Mức lương: 50,000 vnd
Ngày sinh: 1970
Địa chỉ: Quận 8
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam )
Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm làm Tạp Vụ cho nhà hàng Việt Nam
03 tháng kinh nghiệm giúp việc nhà cho nhà hàng người Nhật
Cân nặng (W/H): 59kgs / 157cm
Mô tả:
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7: 12am - 9pm
Quach Thị Ngọc Tuyết

A125

Người giúp việc / Giữ trẻ
Loại: Sống riêng
Thời gian : Bán thời gian
Mức lương: 4,000,000 vnd

Quach Thị Ngọc Tuyết
Mã: A125
Vị trí: Người giúp việc / Giữ trẻ
Mức lương: 4,000,000 vnd
Ngày sinh: 1973
Địa chỉ: Quận 2
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Giao tiếp tiếng Anh cơ bản, nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam, một số món Tây )
Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm giúp việc nhà/ nấu ăn cho gia đình người Trung Quốc
3 năm kinh nghiệm giúp việc nhà nấu ăn cho gia đình người Anh
2 năm kinh nghiệm giúp việc nhà cho gia đình người Thái Lan
1 năm kinh nghiệm giúp việc nhà/ trông trẻ cho gia đình người Pháp
Cân nặng (W/H): 50kgs / 155cm
Mô tả:
Có thư giới thiệu từ gia đình người Anh, Pháp
Có kinh nghiệm trông trẻ từ sơ sinh đến lớn
Thời gian làm việc; Thứ 2- Thứ 6: 2pm-6pm
Ngô Thị Mười

B222

Người giúp việc / Giữ trẻ
Loại: Sống riêng
Thời gian : Toàn thời gian
Mức lương: 6,000,000 vnd

Ngô Thị Mười
Mã: B222
Vị trí: Người giúp việc / Giữ trẻ
Mức lương: 6,000,000 vnd
Ngày sinh: 1975
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận
Quốc tịch: Việt Nam
Trạng thái: Đã kết hôn
Kỹ năng: Nấu ăn cơ bản ( Món Việt Nam )
Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm làm tạp vụ cho công ty Việt Nam
Cân nặng (W/H): 51kgs / 156cm
Mô tả:
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7: 10am- 6pm

Quy trình

Giá cả

Chỉ thanh toán một lần duy nhất khi gia đình xác nhận thuê người giúp việc
Phí dịch vụ cho một lần thanh toán ( Người giúp việc/ Người trông trẻ ):

3.500.000 đồng- Toàn thời gian
2.500.000 đồng- Bán thời gian

Về chúng tôi

Dịch vụ

Dịch vụ 1 ngày
 
1 ngày thử việc trước khi bạn quyết định tuyển dụng

Đây là quyền lợi cho cả Người sử dụng lao động và người lao động. Bạn có thể xem cách cô ấy làm việc và người lao động có thể nắm bắt được yêu cầu công việc cụ thể hơn.

Giá : 50.000 đồng / giờ
Yêu cầu tối thiểu từ 4 giờ

Hỏi đáp

Để công việc của bạn thành công

1.Tại sao bạn chọn dịch vụ của chúng tôi?
Việc thành lập Công ty về dịch vụ việc làm- Người giúp việc có uy tín là điều quan trọng để tham gia giải quyết những cơn đau đầu trong việc tìm kiếm người giúp việc phù hợp. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho suốt quá trình trước và sau khi tuyển dụng thành công.

2.Bao lâu tôi có thể tìm được Người giúp việc
1 đến 3 ngày kể từ ngày bạn liên hệ với chúng tôi

3.Chúng ta có thể phỏng vấn ở đâu?
Có 3 sự lựa chọn: 1 . Tại nhà  2. Tại văn phòng  3. Qua Skype

Tin tức

Tài xế

Công ty Ayasan Vietnam chúng tôi chuyên cung ứng tài xế lái xe các hạng bằng lái từ B1 trở lên ( xe du lịch 4 chổ – 9 chổ,.. Đến xe tải hạng nhẹ – nặng).

Người trông trẻ

Hãy để dịch vụ bảo mẫu trông trẻ chuyên nghiệp của Ayasan Việt Nam giúp bạn chăm sóc bé yêu một cách chuyên nghiệp, toàn vẹn và tốt nhất.

Người giúp việc

Trên địa bàn TP.HCM hiện tại có vô số trung tâm cung ứng dịch vụ người giúp việc nhưng chất lượng và uy tín không tốt và đã ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng.

Quy trình vệ sinh tổng quát định kỳ và thường xuyên của nhân viên

Quy trình vệ sinh tổng quát định kỳ và thường xuyên của nhân viên Ayasan Vietnam
Dịch vụ vệ sinh thường xuyên tại biệt thự, chung cư và các hộ gia đình:
- Tổng vệ sinh toàn bộ trước khi đưa vào sử dụng

Cam kết của công ty với nhân viên giúp việc

Cam kết của công ty dịch vụ người giúp việc Ayasan Vietnam với nhân viên giúp việc của công ty chúng tôi cam kết:
- Được khám sức khỏe định kỳ do công ty tài trợ
- Được mua bảo hiểm y tế hàng năm do công ty tài trợ

Những quy định đối với người giúp việc trong gia đình

Những quy định đối với người giúp việc trong gia đình tại công ty Ayasan Vietnam
Tất cả mọi người lao động của công ty dịch vụ người giúp việc Ayasan Vietnam khi đến làm tại các gia đình đều phải tuân thủ các quy định của công ty đã đặt ra như sau:

Liên hệ

Email : info@ayasan-vietnam.com

Địa chỉ 1 : Tầng 7, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02, Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ 2 :số 4, Đường 31C, Khu phố 5, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam